Idre Fjäll presenterar investeringar för 300 miljoner under 2022

Det smids stora planer för Idre Fjäll. Intresset för den svenska fjällvärlden har nått rekordhöjder under pandemin när många valt att semestra i Sverige.

Fler längtar ut i naturen till snötäckta berg och orörd vildmark. På Idre Fjäll gör man sig redo för att möta den växande efterfrågan. Fjälldestinationen har redan i dagsläget expanderat kraftigt med investeringar inom aktiviteter, restauranger och boenden. Nu ska utbudet förstärkas ytterligare, bland annat genom Stiftelsen Idre Fjälls satsningar.

Under 2022 planerar stiftelsen investeringar till ett totalt värde om ca 300 miljoner kronor. En helt ny gondollift ska byggas och nya nedfarter ska utrustas med snösystem och belysning. Pernilla Wiberg Hotel planeras få ett ansiktslyft och 110 nya campingplatser ska tillkomma. En satsning om 20 miljoner kronor kommer att gå till utveckling av Idre Fjälls utemiljöer, inklusive upprustade gångvägar, vägar, bättre belysning mm.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv planerar stiftelsen att fram till år 2037 förädla 1000 av sina 1400 hektar mark till fastigheter, större skidområden samt cykelt- och vandringsleder. Planen möjliggör för upp till 21.000 nya bäddar, 20 nya nedfarter, nya stolsliftar, ytterligare 8 mil längdspår, servicebyggnader och infrastruktur. Visionen som kallas ”Idre Fjäll 2037 – en framtid närmare naturen” ska även skapa fler arbetstillfällen i orten och hålla bygden levande.

Det samlade värdet på investeringar i boende, servicebyggnader, skidåkning, cykel och infrastruktur till 2037 uppskattas till ca 7,7 mdrk. För stiftelsen Idre Fjäll rör det sig om ca 1,2 mdrkr.